บริษัท ศิลาตาก แฟคตอรี่ จำกัด

5/10 หมู่8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170